Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası-BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil

BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN YÖNETİM KURULU

 

 

Bayram ZENGİN

Genel Başkan

0532 784 78 90

 

 

 1958 doğumlu.

1982 yılında K.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1987 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde kamu hizmetine başladı.

Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde çalışıyor.

Haziran 1996’da Türk İmar-Sen Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilerek Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği, 23 Ekim 1999 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurul sonrası Türk İmar Sen Genel Başkanlığına getirildi.

25-26 Aralık tarihlerinde toplanan Türkiye Kamu-Sen III. Olağan Genel Kurulunda Türkiye Kamu-Sen   Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçildi.

4688 sayılı Yasa gereği 8 Eylül 2001 tarihinde yapılan Türk İmar-Sen Olağanüstü Genel Kurulunu müteakip tekrar Genel Başkanlığa getirildi ve bu görevi 10 Mart 2002 tarihine kadar devam etti.

14 Eylül 2001 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen Olağanüstü Genel Kurulunda seçildiği Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğini 31 Mart 2002 tarihine kadar sürdürdü.

Siyasi partilerin vesayetine ve yan kuruluş yapısına karşı çıkarak karşı bağımsız sendikacılık mücadelesi vermek üzere 3 Nisan 2002 tarihinde kurulan Bağımsız Yapı-İmar Sen’in kurucuları arasında yer alarak genel başkanlığına getirildi.

19 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımsız Yapı İmar Sen VII. Olağan Genel Kurulunda tekrar genel başkanlık görevine getirildi.

11 Nisan 2002 tarihinde kurulan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu kurucuları arasında yer alarak (BASK) Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevine seçildi.

22-23 Şubat 2014 tarihinde yapılan BASK IV. Olağan Genel Kurulunda BASK Genel Başkanlığı görevine seçildi.

14/15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan BASK VII. Olağan Genel Kurulunda genel başkanlık görevini devretti.

Halen  Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Başkanı.

 “Memur Sendikacılarına Notlar” adlı basılı bir eseri ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası.

 

Kürşat BOZBIYIK

Genel Başkan Yardımcısı

0541 543 71 73

 

10.07.1980 Kırıkkale İli Keskin İlçesinde dünyaya geldi.

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Ankara Etimesgut İlçesinde okudu.

 2001 yılı Ekim ayında Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığında memur olarak göreve başladı.

Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde görevine devam etmektedir.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitimine devam etmektedir.

19 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımsız Yapı İmar-Sen VII. Olağan Genel Kurulunda tekrar Yönetim Kuruluna seçilmiş olup, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası. 

 

Naciye ŞENGÜN

Genel Sekreter

0538 239 63 12

1968 Samsun/Bafra doğumlu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Bafra’da tamamladı.

1989 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu..

1991-1992  yılları arasında Ankara Eryaman 1. Etap Sosyal Tesisleri Cami ve Kültür Merkezi inşaatında saha mühendisi, 1992-1997 yılları arasında DSİ 5. Bölge Eğitim ve Barınma Tesisleri İnşaatı ve Batıkent Tes-İş Sendikasının 217 Konut İnşaatında Şantiye Şefliği, 1997-2001 yılları arası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet okulunda İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği yaptı.

2001 yılında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhaleli İşler Takip Şube Müdürlüğünde mühendis olarak memuriyet hayatına başladı.

Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme Dairesi Başkanlığında, Yurt İçi Müteahhitlik ve Yurt Dış Müteahhitlik Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte.

19 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımsız Yapı İmar-Sen VII. Olağan Genel Kurulunda tekrar Yönetim Kuruluna seçilmiş olup genel sekreterlik görevini üstlendi.

Orta derecede İngilizce biliyor.

Evli ve 2 çocuk annesi.

  

Ercan TUNÇ

Genel Mali Sekreter

0536 474 52 62


1970 yılında Yalova’da doğdu.

İlköğrenimini Yalova İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimi ise Yalova Lisesi’nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Şubat 1999’da Ziraat Bankası Altınova Şubesi’nde memuriyet görevine başladı.

Halen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmaktadır.

19 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımsız Yapı İmar-Sen VII. Olağan Genel Kurulunda tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Genel Mali Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Evli, 2 çocuk babası.

  

Vedat AKTAŞ

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

 0505 791 64 00

01.10.1974 Van doğumlu.

İlköğrenimini Etlik İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesinde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü mezunu.

Memuriyet hayatına 1999 yılında T.C. Ziraat Bankasında başladıktan sonra Mali Suçları Araştırma Kurulunda devam etti.

Halen Ankara Milli Emlak  Daire Başkanlığında görev yapmakta.

19 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımsız Yapı İmar-Sen VII. Olağan Genel Kurulunda tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası. 

 

Fırat METE

Genel Eğitim Sekreteri

0535 736 85 30

01.09.1979 tarihinde Adana İli Kozan İlçesinde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Barbaros İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İçel Anadolu Lisesinde (Mersin) tamamladı.

2002 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu.

2003-2007 yılları arasında özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmalarda teknik personel olarak görev aldı.

Memuriyet hayatına 2007 yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünde Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Halen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığında Çevre ve Şehircilik Uzmanı olarak görevine devam etmekte.

19 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Bağımsız Yapı-İmar-Sen  VII. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilerek  Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası.

 

EŞREF DEMİREL

Genel Toplu Pazarlık Sekreteri

0507 754 47 66

1972 Yozgat/ Şefaatli doğumlu.

İlköğrenimini Caferli Köyü İlkokulunda, orta öğrenimini Şefaatli Ortaokulunda ve lise öğrenimini Şefaatli Lisesinde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans bölümü mezunu.

2 Temmuz 2002 tarihinde beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluğa başladı.

Halen Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi başkanlığında çalışıyor.

19 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Bağımsız Yapı-İmar-Sen  VII. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilerek  Genel Toplu Pazarlık Sekreterliği görevine getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası.